Bohoslužby

Pravidelné Služby Božie

1. nedeľa v mesiaci:

Ďalšie nedele:

9:00 Veľké Leváre  10:15  Veľké Leváre
10:30 Malacky
(5. poschodie – zasadačka mestkého
úradu – Inkubátor, Bernolákova 5188/1A)

Vianočné sviatky 2018

24. 12., pondelok

Štedrý večer o 17.00 hod.

25. 12., utorok

1. slávnosť vianočná o 10.15 hod.

26. 12., streda

2. slávnosť vianočná o 10.15 hod., Pamiatka mučeníka Štefana s prisluhovaním Večere Pánovej

31. 12. pondelok

Silvester večiereň o 17.00 hod.

1. 1., utorok

Nový rok o 10.15 hod.

6. 1., nedeľa

Zjavenie Krista Pána o 10.15 hod.