Bohoslužby

Pravidelné Služby Božie z dôvodu protipandemických opatrení sa do odvolania nekonajú. Vypočujte si kázeň na stránke http://ecav-levare.czweb.org/audio/

1. nedeľa v mesiaci

Ostatné nedele

08:45 Malacky    
10:30 Veľké Leváre 10:15 Veľké Leváre

 

Pravidelné Bohoslužby vo Veľkých Levároch bývajú každú nedeľu v evanjelickom kostole.

V Malackách bývajú Bohoslužby prvú nedeľu v mesiaci v Centre voľného času Malacky, Martina Rázusa 30.

Centrum voľného času Malacky