Bohoslužby

Služby Božie Vianoce 2022

24. 12. 2022 – Štedrý večer večiereň o 16.30 h.

25. 12. 2022 – 1. slávnosť vianočná o 10.15 h.

26. 12. 2022 – 2. slávnosť vianočná o 10.15 h. Pamiatka mučeníka Štefana s prisluhovaním Večere Pánovej

31. 12. 2022 – Silvester večiereň o 16.30 h.

1. 1. 2023 – Nový rok o 10.15 h.

6. 1. 2023 – Zjavenie Krista Pána o 10.15 h.

Každý štvrtok o 16.00 budú na fare prebiehať aj adventné biblické hodiny s piesňami adventu.

1. nedeľa v mesiaci

Ostatné nedele

08:45 Malacky    
10:30 Veľké Leváre 10:15 Veľké Leváre

 

Pravidelné Bohoslužby vo Veľkých Levároch bývajú každú nedeľu v evanjelickom kostole.

V Malackách bývajú Bohoslužby prvú nedeľu v mesiaci v Centre voľného času Malacky, Martina Rázusa 30.

Centrum voľného času Malacky