Bohoslužby

Služby Božie Veľkonočné sviatky 2023

Veľké Leváre

6. 4. 2023 – Štvrtok („zelený“) služby Božie o 17.00 hod.

7. 4. 2023 – Veľký piatok – Pašiové Služby Božie o 10.15 hod. po SLB Večera Pánova

8. 4. 2023 – Sobota („biela“) – večerné služby Božie o 17.00 hod.

9. 4. 2023 – Veľkonočná nedeľa – služby Božie o 10.15 hod.

10. 4. 2023 – Veľkonočný pondelok – služby Božie o 10.15 hod.

1. nedeľa v mesiaci

Ostatné nedele

08:45 Malacky    
10:30 Veľké Leváre 10:15 Veľké Leváre

 

Pravidelné Bohoslužby vo Veľkých Levároch bývajú každú nedeľu v evanjelickom kostole.

V Malackách bývajú Bohoslužby prvú nedeľu v mesiaci v Centre voľného času Malacky, Martina Rázusa 30.

Centrum voľného času Malacky