Bohoslužby

Budova Inkubátora bude uzatvorená na Veľkú noc:

1. 4. SLB Veľké Leváre 10:15 hod.

8. 4. SLB Veľké Leváre 9:00 hod.
8. 4. SLB Malacky 10:30 hod.

Pravidelné Služby Božie

1. nedeľa v mesiaci:

Ďalšie nedele:

9:00 Veľké Leváre  10:15  Veľké Leváre
10:30 Malacky
(5. poschodie – zasadačka mestkého
úradu – Inkubátor, Bernolákova 5188/1A)

Veľkonočné sviatky 2018

Štvrtok („zelený“) Služby Božie o 17:00 hod. Veľké Leváre
Veľký piatok Pašiové Služby Božie o 10:15 hod. po SLB Večera Pánova, Veľké Leváre
Sobota („biela“) Večerné služby Božie o 17:00 hod. Veľké Leváre
Veľkonočná nedeľa Služby Božie o 10:15 hod. Veľké Leváre
Veľkonočný pondelok Služby Božie o 10:15 hod. Veľké Leváre
Nedeľa po Veľkej noci Služby Božie o 9:00 hod. Veľké Leváre
Služby Božie o 10:30 hod. Malacky