Vitajte

na stránke Evanjelického cirkevného zboru vo Veľkých Levároch.

Bohoslužby

Budova Inkubátora bude uzatvorená na Veľkú noc:

1. 4. SLB Veľké Leváre 10:15 hod.

8. 4. SLB Veľké Leváre 9:00 hod.
8. 4. SLB Malacky 10:30 hod.

Pravidelné Služby Božie

1. nedeľa v mesiaci:

Ďalšie nedele:

9:00 Veľké Leváre  10:15  Veľké Leváre
10:30 Malacky
(5. poschodie – zasadačka mestkého
úradu – Inkubátor, Bernolákova 5188/1A)

Veľkonočné sviatky 2018

Štvrtok („zelený“) Služby Božie o 17:00 hod. Veľké Leváre
Veľký piatok Pašiové Služby Božie o 10:15 hod. po SLB Večera Pánova, Veľké Leváre
Sobota („biela“) Večerné služby Božie o 17:00 hod. Veľké Leváre
Veľkonočná nedeľa Služby Božie o 10:15 hod. Veľké Leváre
Veľkonočný pondelok Služby Božie o 10:15 hod. Veľké Leváre
Nedeľa po Veľkej noci Služby Božie o 9:00 hod. Veľké Leváre
Služby Božie o 10:30 hod. Malacky

Blog

22. 4. 2018 – Luteránsky chodník

Putovanie po stopách predkov, ktorí chodili z Veľkých Levár do kostola do Modry. Trasu z Veľkých Levár do Modry možno absolvovať pešo alebo na bicykli. Organizuje evanjelický cirkevný zbor Modra v spolupráci s Modranským turistickým spolkom.

Ako znejú posledné slová Biblie?

Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec. Zjav. 22, 12-13

Božie pozvanie

„Ježiš hovoril im zase v podobenstvách: Kráľovstvo nebeské je podobné človeku-kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi: I poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu; ale nechceli prísť. Poslal zase iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným: Ajhľa, pripravil som hostinu, voly a kŕmny dobytok som pobil a všetko je hotové; poďte na svadbu! Ale oni nedbali …

Kontakt

Tel.: 034 779 44 03
Tel.: 0911 851 819

E–mail: ecav.levare@gmail.com

štatutárny orgán:

  • Mgr. Jozef Maslín – zborový dozorca
  • Mgr. Radoslav Danko – zborový farár

IČO: 34014055
DIČ: 2021084472

Číslo účtu SLSP: SK4809000000000037240446
(tu je možné posielať aj cirkevné príspevky, do poznámky prosím uveďte meno, priezvisko  a  adresu odosielateľa)