Vitajte

na stránke Evanjelického cirkevného zboru vo Veľkých Levároch.

Bohoslužby

Pravidelné Služby Božie

1. nedeľa v mesiaci:

Ďalšie nedele:

9:00 Veľké Leváre  10:15  Veľké Leváre
10:30 Malacky
(5. poschodie – zasadačka mestkého
úradu – Inkubátor, Bernolákova 5188/1A)

Vianočné sviatky 2018

24. 12., pondelok

Štedrý večer o 17.00 hod.

25. 12., utorok

1. slávnosť vianočná o 10.15 hod.

26. 12., streda

2. slávnosť vianočná o 10.15 hod., Pamiatka mučeníka Štefana s prisluhovaním Večere Pánovej

31. 12. pondelok

Silvester večiereň o 17.00 hod.

1. 1., utorok

Nový rok o 10.15 hod.

6. 1., nedeľa

Zjavenie Krista Pána o 10.15 hod.

Blog

Putovanie po Luteránskom chodníku

Putovanie je súčasťou náboženského prejavu rôznych náboženstiev a kultúr už od praveku. Ľudia putovali a dodnes putujú desiatky, stovky, ba i tisíce kilometrov na posvätné miesta k vrchom, hájom, chrámom či veštiarňam. V dávnejšej minulosti bolo takéto putovanie nielen fyzicky a finančne náročné, ale aj životu nebezpečné. Pred dlhou púťou do Jeruzalema alebo do Compostely sa zvykli spisovať závete. Takúto riskantnú …

Kontakt

Tel.: 034 779 44 03
Tel.: 0911 851 819

E–mail: ecav.levare@gmail.com

štatutárny orgán:

  • Mgr. Jozef Maslín – zborový dozorca
  • Mgr. Radoslav Danko – zborový farár

IČO: 34014055
DIČ: 2021084472

Číslo účtu SLSP: SK4809000000000037240446
(tu je možné posielať aj cirkevné príspevky, do poznámky prosím uveďte meno, priezvisko  a  adresu odosielateľa)