Božie pozvanie

„Ježiš hovoril im zase v podobenstvách: Kráľovstvo nebeské je podobné človeku-kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi: I poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu; ale nechceli prísť. Poslal zase iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným: Ajhľa, pripravil som hostinu, voly a kŕmny dobytok som pobil a všetko je hotové; poďte na svadbu! Ale oni nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom a ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pobili. Kráľ sa rozhneval, poslal vojská, zahubil vrahov a ich mesto podpálil. Potom povedal sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní; preto choďte na rázcestia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu! A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi.“ Pokračovať v čítaní „Božie pozvanie“

Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet?

Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, verš 26

„Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet výmenou za život? Alebo čo dá človek náhradou za svoj život?“

Milí bratia a sestry!

„Každý človek nosí v sebe ideu (myšlienku) niečoho vyššieho, než je on. Túto ideu si nemožno vymyslieť, teda niečo vyššie jestvuje. A to vyššie vložilo do človeka túžbu po sebe samom.“ Takto vyjadril Anselm z Cantenburry svoj dôkaz Boha. Čiže ak človek túži po večnosti, nosí v sebe ideu (myšlienky) o nej, večnosť existuje, lebo sám človek si ju nevymyslel. Túžbu po nej mu vložil do vnútra večný Boh. Pokračovať v čítaní „Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet?“

Životopis Jána Maliarika

O Jánu Maliarikovi, slovenském evangelickém knězi, teologu, humanistovi, filozofu, teozofu, sociologu, indologu byla napsána řada pojednání a charakteristik, které mají přiblížit širší veřejnosti jeho nevšední a pohnutý život. Každý, kdo se osobně setkal s Jánem Maliarikem a byl ozářen jeho přítomností (těchto pamětníků je dnes už velmi málo) nebo studoval jeho knihy, bude hodnotit a posuzovat Jána Maliarika dle svých vlastních schopností a možností. Jen na něm záleží, nalezne či nenalezne velikost Mistrova Ducha. Pokračovať v čítaní „Životopis Jána Maliarika“

Vzpomínky pamětníků na Jána Maliarika

Protokol o kanonické vizitaci

Nynější místní Slova Božího kazatel, Ján Maliarik, narozen jest 8. listopadu 1869 v nitranském, bezmála čistě evangelickém a slovenském městě Myjavě. Tu v městě tomto uviděl světlo Boží a tu strávil také několik let svého dětství. Rodičové jeho byli, jako téměř všichni Myjavané, řemesla pytlíkářského. Poněvadž řemeslo toto časem svým upadat Pokračovať v čítaní „Vzpomínky pamětníků na Jána Maliarika“

Písal Hitlerovi, nech príde do Piešťan na súboj myšlienok a vykašle sa na vojnu

Túžil, aby ľudia prestali navzájom bojovať, aby začali hovoriť spoločným jazykom esperantom a aby na celej planéte vznikol jediný celozemský univerzálny štát. Ako evanjelický kňaz nazýval „bratmi“ katolíkov, pravoslávnych, boľševikov, židov, budhistov, moslimov aj hinduistov. A kamarátsky oslovoval aj rakúskeho cisára, pápeža, Gándhího, Stalina a Hitlera. Ján Maliarik uznával jedinú vojnu – proti vojne. Pokračovať v čítaní „Písal Hitlerovi, nech príde do Piešťan na súboj myšlienok a vykašle sa na vojnu“

Príhovor vo Veselí nad Moravou

13. 4. 2003 (ThMgr. Pavel Gabriš)

 

Keď majster zenu dosiahol osvietenie, z úcty napísal takéto slová:
„Och, aký je to nádherný zázrak, keď rúbem drevo: Keď čerpám vodu zo studne!“
(Anthony de Mello: Spev vtáka)

 

Vážení priatelia, bratia a sestry z Moravy aj zo Slovenska!

Je zázrak, že sme sa tu dnes stretli. Nie je to politický míting, ani rokovanie politických strán.

Nie je to kultúrne podujatie ani potlach trampov. Nie je to pracovná porada ani súperenie rôznych opozičných strán. Nie je to nič z toho, na čo je verejnosť zvyknutá. Sme tu preto, lebo nás spája záujem o duchovno.

Pokračovať v čítaní „Príhovor vo Veselí nad Moravou“

Ján Maliarik

(7. 11. 1869 – 14. 7. 1946)

Významný slovenský evanjelický kňaz, teológ, humanista, filozof, teozof, sociológ, indológ, pacifista a intelektuál v jednej osobe. Ako kňaz pôsobil vo Veľkých Levároch, kde je aj pochovaný. Ján Maliarik sa významne angažoval v boji za svetový mier a celý život zasvätil myšlienke svetového zjednotenia na základe duchovných a morálnych základov. Pokračovať v čítaní „Ján Maliarik“

Evanjelický kostol a dejiny školstva vo Veľkých Levároch

Evanjelický kostol

Po vrátení kostola katolíkom roku 1673 evanjelici vo Veľkých Levaroch sa schádzali na modlitby v súkromných domoch, alebo chodievali na bohoslužby chodníkom cez Malé Karpaty až do Modry. Cisár Jozef II. vydal 28. októbra 1781 tolerančný patent, ktorým povolil protestantom konať bohoslužby a postaviť si kostol tam, kde žije viac ich rodín. Roku 1785 sa veľkolevársky evanjelický zbor pripojil ako filiálka k zboru v Holíči. Pokračovať v čítaní „Evanjelický kostol a dejiny školstva vo Veľkých Levároch“

Centrum záujmových aktivít pre mládež

V objekte Evanjelického cirkevného zboru Veľké Leváre vzniklo Centrum záujmových aktivít pre mládež. Z nášho kantorského bytu vznikol krásny priestor na stretávanie záujmových skupín. Budova zhodnotená rekonštrukciou ostava vo vlastníctve cirkvi, ktorá bola symbolicky prenajatá na desať rokov obecnému úradu, ktorý hradí jej prevádzku. Je nám stále k dispozícii aj na cirkevné podujatia. Pokračovať v čítaní „Centrum záujmových aktivít pre mládež“