150. výročie narodenia Jána Maliarika si pripomenula široká verejnosť v evanjelickom kostole dňa 10. 11. za účasti biskupa Juraja Dovalu ČCSH z Brna.

Ján Maliarik, ktorého život je neoddeliteľne spätý s obcou Veľké Leváre, hlboko miloval Slovensko a slovanské národy. Jeho spisy a listy sa v rôznych podobách priamo či sprostredkovane v epištolách dostali sa do celého sveta k osobnostiam, ktoré svojím myslením prispeli k obohateniu duše ľudstva.

Ján Maliarik, ako orientalista a esperantista sa stal priekopníkom ekumenizmu a medzináboženského dialógu. Usiloval o zmierenie a harmóniu všetkých náboženstiev a filozofií, pretože zo strany svojho hlbokého poznania to všetko spoznal ako rôzne prejavy Boha. Ako evanjelický kňaz hádzal lupene kvetov, keď okolo jeho domu prechádzala procesia z levárskeho katolíckeho kostola. Hlas, ktorý znel z Veľkých Levár do celého sveta svojim pôsobením predbehol svoju dobu – vedie a nabáda človeka k neľahkej ceste poznania a dosiahnutia najvyššieho Dobra a Lásky.

Ján Maliarik pri svojich štúdiách náboženstva, aj smerov a prúdov dospel k názoru, že je len jedna univerzálna Pravda, ku ktorej náboženstvá i filozofie smerujú. V rozsiahlom diele Celozemský univerzálny štát ju podáva, ako jeden z princípov – “Svätých slov“ pre štát, spoločenstvo národov a náboženstvá sumu lásky: „Milovať budeš Pána Pána Boha svojho z celého srdca svojho … z celej duše svojej … zo všetkej mysli svojej … a zo všetkých síl svojich … … A blížneho svojho, ako seba samého !! .. . … „

Ján Maliarik, ako „európsky Gándhí“ bol pacifistom a mierotvorcom súcitiacim so všetkým životom. Nedbajúc na osobnú bezpečnosť, usiloval po celý život o svetový mier, čo dokazujú jeho výzvy, politické memorandá, osobné listy a knihy počas dvoch celosvetových vojen.

Slávnostné zhromaždenie pozdravili aj vyznamní predstavitelia zo Spoločnosti Jána Maliarika v Brne pán Otmar Doležal , Kruhu žáku Jana Maliarika z Veselí nad Moravou pán Peter Chelčický Hradil, gen. tajomník v.v. ECAV na Slovensku pán Peter Krošlák, starosta obce Veľké Leváre pán Richard Nimsch a umelci z Bratislavy i Záhoria.

Zhromaždenie si v pietnej spomienke pri hrobe pripomenulo stály odkaz slovenského velikána Jána Maliarika na starom evanjelickom cintoríne vo Veľkých Levároch.

Slávnosť pokračovala recepciou s hosťami v zborovom centre a vyvrcholila koncertom Blue Cimbal v evanjelickom kostole s piesňami a poéziou Jána Maliarika, historickými ľudovými baladami v podaní Romana Veverku z Prahy.

Viac fotografií zo slávnosti nájdete v galérii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.