Písal Hitlerovi, nech príde do Piešťan na súboj myšlienok a vykašle sa na vojnu

Túžil, aby ľudia prestali navzájom bojovať, aby začali hovoriť spoločným jazykom esperantom a aby na celej planéte vznikol jediný celozemský univerzálny štát. Ako evanjelický kňaz nazýval „bratmi“ katolíkov, pravoslávnych, boľševikov, židov, budhistov, moslimov aj hinduistov. A kamarátsky oslovoval aj rakúskeho cisára, pápeža, Gándhího, Stalina a Hitlera. Ján Maliarik uznával jedinú vojnu – proti vojne. Pokračovať v čítaní „Písal Hitlerovi, nech príde do Piešťan na súboj myšlienok a vykašle sa na vojnu“

Príhovor vo Veselí nad Moravou

13. 4. 2003 (ThMgr. Pavel Gabriš)

 

Keď majster zenu dosiahol osvietenie, z úcty napísal takéto slová:
„Och, aký je to nádherný zázrak, keď rúbem drevo: Keď čerpám vodu zo studne!“
(Anthony de Mello: Spev vtáka)

 

Vážení priatelia, bratia a sestry z Moravy aj zo Slovenska!

Je zázrak, že sme sa tu dnes stretli. Nie je to politický míting, ani rokovanie politických strán.

Nie je to kultúrne podujatie ani potlach trampov. Nie je to pracovná porada ani súperenie rôznych opozičných strán. Nie je to nič z toho, na čo je verejnosť zvyknutá. Sme tu preto, lebo nás spája záujem o duchovno.

Pokračovať v čítaní „Príhovor vo Veselí nad Moravou“

Ján Maliarik

(7. 11. 1869 – 14. 7. 1946)

Významný slovenský evanjelický kňaz, teológ, humanista, filozof, teozof, sociológ, indológ, pacifista a intelektuál v jednej osobe. Ako kňaz pôsobil vo Veľkých Levároch, kde je aj pochovaný. Ján Maliarik sa významne angažoval v boji za svetový mier a celý život zasvätil myšlienke svetového zjednotenia na základe duchovných a morálnych základov. Pokračovať v čítaní „Ján Maliarik“

Evanjelický kostol a dejiny školstva vo Veľkých Levároch

Evanjelický kostol

Po vrátení kostola katolíkom roku 1673 evanjelici vo Veľkých Levaroch sa schádzali na modlitby v súkromných domoch, alebo chodievali na bohoslužby chodníkom cez Malé Karpaty až do Modry. Cisár Jozef II. vydal 28. októbra 1781 tolerančný patent, ktorým povolil protestantom konať bohoslužby a postaviť si kostol tam, kde žije viac ich rodín. Roku 1785 sa veľkolevársky evanjelický zbor pripojil ako filiálka k zboru v Holíči. Pokračovať v čítaní „Evanjelický kostol a dejiny školstva vo Veľkých Levároch“

Centrum záujmových aktivít pre mládež

V objekte Evanjelického cirkevného zboru Veľké Leváre vzniklo Centrum záujmových aktivít pre mládež. Z nášho kantorského bytu vznikol krásny priestor na stretávanie záujmových skupín. Budova zhodnotená rekonštrukciou ostava vo vlastníctve cirkvi, ktorá bola symbolicky prenajatá na desať rokov obecnému úradu, ktorý hradí jej prevádzku. Je nám stále k dispozícii aj na cirkevné podujatia. Pokračovať v čítaní „Centrum záujmových aktivít pre mládež“

História v skratke

Prvé evanjelické cirkevné zbory

  • Malacky (1557), kňaz Ladislav Záborský
  • Pernek – Sološnica – Jablonica, kňaz Ján Kostelecký
  • Plavecké Podhradie, kňaz, majiteľ tlačiarne Peter Bornemisza

Počiatky

Dejiny evanjelického cirkevného zboru Veľké Leváre

Počiatky reformačného diania v tejto časti Záhoria možno vidieť už v 16. storočí, teda storočí vzniku reformácie. V Malackách bol evanjelický a. v. zbor, ktorý už v r. 1557 mal riadneho farára Ladislava Záborského. Evanjelicke zbory boli ďalej v Perneku, Sološnici, Jablonici, kde pôsobil farár Ján Kostelecký, ktorý istý čas pôsobil aj vo Veľkých Levároch. Pokračovať v čítaní „Dejiny evanjelického cirkevného zboru Veľké Leváre“

5. nedeľa po Veľkej noci, kázeň, Radoslav Danko

2M 32, 7-14

I riekol Hospodin Mojžišovi: Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa zvrhol. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im prikázal; urobili si uliate teľa, klaňali sa mu, obetovali mu a hovorili: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Videl som tento ľud, že je to tvrdohlavý ľud. Preto ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti nim a vyhubím ich; teba však učiním veľkým národom. Pokračovať v čítaní „5. nedeľa po Veľkej noci, kázeň, Radoslav Danko“

1. nedeľa adventná Zj 22, 12-13, kázeň, Radoslav Danko

Zj 22, 12-13

Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec.

Ak sa niekto opýta, ako znejú prvé slová Biblie myslím, že mnohí z vás budú presne citovať slová: „Na počiatku stvoril Boh…“ Áno, správne. A teraz ďalšia otázka. Myslím, že trochu ťažšia. Ako znejú posledné slová Biblie? Apoštol Ján nám to prezrádza slovami nádherného zasľúbenia a vieme, že prví kresťania si tieto slová často opakovali aj ako svoje vyznanie viery.

Pokračovať v čítaní „1. nedeľa adventná Zj 22, 12-13, kázeň, Radoslav Danko“