1. nedeľa adventná Zj 22, 12-13, kázeň, Radoslav Danko

Zj 22, 12-13

Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec.

Ak sa niekto opýta, ako znejú prvé slová Biblie myslím, že mnohí z vás budú presne citovať slová: „Na počiatku stvoril Boh…“ Áno, správne. A teraz ďalšia otázka. Myslím, že trochu ťažšia. Ako znejú posledné slová Biblie? Apoštol Ján nám to prezrádza slovami nádherného zasľúbenia a vieme, že prví kresťania si tieto slová často opakovali aj ako svoje vyznanie viery.

Pokračovať v čítaní „1. nedeľa adventná Zj 22, 12-13, kázeň, Radoslav Danko“