História v skratke

Prvé evanjelické cirkevné zbory

  • Malacky (1557), kňaz Ladislav Záborský
  • Pernek – Sološnica – Jablonica, kňaz Ján Kostelecký
  • Plavecké Podhradie, kňaz, majiteľ tlačiarne Peter Bornemisza

Počiatky

Dejiny evanjelického cirkevného zboru Veľké Leváre

Počiatky reformačného diania v tejto časti Záhoria možno vidieť už v 16. storočí, teda storočí vzniku reformácie. V Malackách bol evanjelický a. v. zbor, ktorý už v r. 1557 mal riadneho farára Ladislava Záborského. Evanjelicke zbory boli ďalej v Perneku, Sološnici, Jablonici, kde pôsobil farár Ján Kostelecký, ktorý istý čas pôsobil aj vo Veľkých Levároch. Pokračovať v čítaní „Dejiny evanjelického cirkevného zboru Veľké Leváre“

5. nedeľa po Veľkej noci, kázeň, Radoslav Danko

2M 32, 7-14

I riekol Hospodin Mojžišovi: Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa zvrhol. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im prikázal; urobili si uliate teľa, klaňali sa mu, obetovali mu a hovorili: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Videl som tento ľud, že je to tvrdohlavý ľud. Preto ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti nim a vyhubím ich; teba však učiním veľkým národom. Pokračovať v čítaní „5. nedeľa po Veľkej noci, kázeň, Radoslav Danko“

1. nedeľa adventná Zj 22, 12-13, kázeň, Radoslav Danko

Zj 22, 12-13

Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec.

Ak sa niekto opýta, ako znejú prvé slová Biblie myslím, že mnohí z vás budú presne citovať slová: „Na počiatku stvoril Boh…“ Áno, správne. A teraz ďalšia otázka. Myslím, že trochu ťažšia. Ako znejú posledné slová Biblie? Apoštol Ján nám to prezrádza slovami nádherného zasľúbenia a vieme, že prví kresťania si tieto slová často opakovali aj ako svoje vyznanie viery.

Pokračovať v čítaní „1. nedeľa adventná Zj 22, 12-13, kázeň, Radoslav Danko“