Putovanie po Luteránskom chodníku

Putovanie je súčasťou náboženského prejavu rôznych náboženstiev a kultúr už od praveku. Ľudia putovali a dodnes putujú desiatky, stovky, ba i tisíce kilometrov na posvätné miesta k vrchom, hájom, chrámom či veštiarňam. V dávnejšej minulosti bolo takéto putovanie nielen fyzicky a finančne náročné, ale aj životu nebezpečné. Pred dlhou púťou do Jeruzalema alebo do Compostely sa zvykli spisovať závete. Takúto riskantnú púť museli dokonca povinne vykonať za trest tí, ktorí sa dopustili ťažkého hriechu. Pokračovať v čítaní „Putovanie po Luteránskom chodníku“

Božie pozvanie

„Ježiš hovoril im zase v podobenstvách: Kráľovstvo nebeské je podobné človeku-kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi: I poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu; ale nechceli prísť. Poslal zase iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným: Ajhľa, pripravil som hostinu, voly a kŕmny dobytok som pobil a všetko je hotové; poďte na svadbu! Ale oni nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom a ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pobili. Kráľ sa rozhneval, poslal vojská, zahubil vrahov a ich mesto podpálil. Potom povedal sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní; preto choďte na rázcestia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu! A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi.“ Pokračovať v čítaní „Božie pozvanie“

Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet?

Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, verš 26

„Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet výmenou za život? Alebo čo dá človek náhradou za svoj život?“

Milí bratia a sestry!

„Každý človek nosí v sebe ideu (myšlienku) niečoho vyššieho, než je on. Túto ideu si nemožno vymyslieť, teda niečo vyššie jestvuje. A to vyššie vložilo do človeka túžbu po sebe samom.“ Takto vyjadril Anselm z Cantenburry svoj dôkaz Boha. Čiže ak človek túži po večnosti, nosí v sebe ideu (myšlienky) o nej, večnosť existuje, lebo sám človek si ju nevymyslel. Túžbu po nej mu vložil do vnútra večný Boh. Pokračovať v čítaní „Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet?“

Životopis Jána Maliarika

O Jánu Maliarikovi, slovenském evangelickém knězi, teologu, humanistovi, filozofu, teozofu, sociologu, indologu byla napsána řada pojednání a charakteristik, které mají přiblížit širší veřejnosti jeho nevšední a pohnutý život. Každý, kdo se osobně setkal s Jánem Maliarikem a byl ozářen jeho přítomností (těchto pamětníků je dnes už velmi málo) nebo studoval jeho knihy, bude hodnotit a posuzovat Jána Maliarika dle svých vlastních schopností a možností. Jen na něm záleží, nalezne či nenalezne velikost Mistrova Ducha. Pokračovať v čítaní „Životopis Jána Maliarika“

Vzpomínky pamětníků na Jána Maliarika

Protokol o kanonické vizitaci

Nynější místní Slova Božího kazatel, Ján Maliarik, narozen jest 8. listopadu 1869 v nitranském, bezmála čistě evangelickém a slovenském městě Myjavě. Tu v městě tomto uviděl světlo Boží a tu strávil také několik let svého dětství. Rodičové jeho byli, jako téměř všichni Myjavané, řemesla pytlíkářského. Poněvadž řemeslo toto časem svým upadat Pokračovať v čítaní „Vzpomínky pamětníků na Jána Maliarika“