Vitajte

na stránke Evanjelického cirkevného zboru vo Veľkých Levároch.

Bohoslužby

Pravidelné Služby Božie budú opäť prebiehať od 25.4 o 10.15 hod. v Levároch

1. nedeľa v mesiaci

Ostatné nedele

08:45 Malacky    
10:30 Veľké Leváre 10:15 Veľké Leváre

 

Pravidelné Bohoslužby vo Veľkých Levároch bývajú každú nedeľu v evanjelickom kostole.

V Malackách bývajú Bohoslužby prvú nedeľu v mesiaci v Centre voľného času Malacky, Martina Rázusa 30.

Centrum voľného času Malacky

Blog

Luteránsky chodník 2021

Milí priatelia, v tomto roku opäť organizujeme Luteránskychodník – putovanie (tentokrát) z Modry do Veľkých Levár trasa, ktorú kedysi absolvovali Levárčania do Modry do kostola a späť. Termín: 18. 9. 2021 (začíname o 8:00 hod. bohoslužbou v modranskom kostole).

List Predsedníctva ECAV

Vážení bratia, vzácne sestry, dovoľte, aby som vám preposlala list Predsedníctva ECAV, venovaný všetkým cirkevným zborom. Zároveň vám tlmočím pozvanie Zboru biskupov ECAV k aktivite s názvom: „Piatky modlitieb a pôstu.„ A rovnako vás pozývame pripojiť sa k „Spoločným pôstnym modlitbám“ na FB alebo YouTube „ECAV s vami“, denne o 20:00. S prianím Božieho požehnania, …

Hospodin je slnko

Žalm 84, 12-13 Každý z nás má prirodzene svoje sny, v ktorých sa odohrávajú naše túžby a priania. Akoby sme čo i len na chvíľu, na okamih vymenili neraz tvrdú, či smutnú a možno len príliš všednú realitu prítomnosti za niečo podľa nás krásne, i za niečo, čo už bolo. Nachádzame seba v celkom nových …

Kontakt

Tel.: 034 779 44 03
Tel.: 0911 851 819

E–mail: ecav.levare@gmail.com

štatutárny orgán:

  • Mgr. Jozef Maslín – zborový dozorca
  • Mgr. Radoslav Danko – zborový farár

IČO: 34014055
DIČ: 2021084472

Číslo účtu SLSP: SK4809000000000037240446
(tu je možné posielať aj cirkevné príspevky, do poznámky prosím uveďte meno, priezvisko  a  adresu odosielateľa)