Vitajte

na stránke Evanjelického cirkevného zboru vo Veľkých Levároch.

Bohoslužby

Pravidelné Služby Božie

1. nedeľa v mesiaci:

Ďalšie nedele:

9:00 Veľké Leváre  10:15  Veľké Leváre
10:30 Malacky
(5. poschodie – zasadačka mestkého
úradu – Inkubátor, Bernolákova 5188/1A)

Blog

Donskí kozáci vo Veľkých Levároch

Srdečne vás pozývame na koncert Donských kozákov v našomom evanjelickom kostole Veľké Leváre v nedeľu 17. júna 2018 o 17.00 hod. Vstupné je 10 € pracujúci, 5 € seniori a študenti, 12 € pred predstavením. Lístky si je možné objednať  na našom FÚ za zvýhodnenú cenu a vyzdvihnúť pred predstavením.

22. 4. 2018 – Luteránsky chodník

V nedeľu 22. apríla sa viac ako dvadsať odvážlivcov pustilo po stopách predkov, ktorí chodili z Veľkých Levár do kostola do Modry. Trasu z Veľkých Levár do Modry absolvovali pešo alebo na bicykli. Organizoval evanjelický cirkevný zbor Modra a Veľké Leváre v spolupráci s Modranským turistickým spolkom.

Ako znejú posledné slová Biblie?

Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec. Zjav. 22, 12-13

Kontakt

Tel.: 034 779 44 03
Tel.: 0911 851 819

E–mail: ecav.levare@gmail.com

štatutárny orgán:

  • Mgr. Jozef Maslín – zborový dozorca
  • Mgr. Radoslav Danko – zborový farár

IČO: 34014055
DIČ: 2021084472

Číslo účtu SLSP: SK4809000000000037240446
(tu je možné posielať aj cirkevné príspevky, do poznámky prosím uveďte meno, priezvisko  a  adresu odosielateľa)