Vitajte

na stránke Evanjelického cirkevného zboru vo Veľkých Levároch.

Bohoslužby

Pravidelné Služby Božie budú opäť prebiehať od 25.4 o 10.15 hod. v Levároch

1. nedeľa v mesiaci

Ostatné nedele

08:45 Malacky    
10:30 Veľké Leváre 10:15 Veľké Leváre

 

Pravidelné Bohoslužby vo Veľkých Levároch bývajú každú nedeľu v evanjelickom kostole.

V Malackách bývajú Bohoslužby prvú nedeľu v mesiaci v Centre voľného času Malacky, Martina Rázusa 30.

Centrum voľného času Malacky

Blog

List Predsedníctva ECAV

Vážení bratia, vzácne sestry, dovoľte, aby som vám preposlala list Predsedníctva ECAV, venovaný všetkým cirkevným zborom. Zároveň vám tlmočím pozvanie Zboru biskupov ECAV k aktivite s názvom: „Piatky modlitieb a pôstu.„ A rovnako vás pozývame pripojiť sa k „Spoločným pôstnym modlitbám“ na FB alebo YouTube „ECAV s vami“, denne o 20:00. S prianím Božieho požehnania, …

Hospodin je slnko

Žalm 84, 12-13 Každý z nás má prirodzene svoje sny, v ktorých sa odohrávajú naše túžby a priania. Akoby sme čo i len na chvíľu, na okamih vymenili neraz tvrdú, či smutnú a možno len príliš všednú realitu prítomnosti za niečo podľa nás krásne, i za niečo, čo už bolo. Nachádzame seba v celkom nových …

Kontakt

Tel.: 034 779 44 03
Tel.: 0911 851 819

E–mail: ecav.levare@gmail.com

štatutárny orgán:

  • Mgr. Jozef Maslín – zborový dozorca
  • Mgr. Radoslav Danko – zborový farár

IČO: 34014055
DIČ: 2021084472

Číslo účtu SLSP: SK4809000000000037240446
(tu je možné posielať aj cirkevné príspevky, do poznámky prosím uveďte meno, priezvisko  a  adresu odosielateľa)