Levárske strechy

Keď vchádzate autom do Veľkých Levár máte pocit, že polia na rovine sa zdvíhajú, meniac sa na kopec obsypaný domčekmi a stavbami rozličného druhu. Je to podobné, ako správa evanjelistu Matúša, ktorý zachytáva Ježišove slová „Ste mesto postavené na kopci, ktoré svieti do noci a všetci ho môžu vidieť.“

Rád sa pozerám na architektúru striech domov, ale jednoznačne najkrajší pohľad na strechy domov je zhora, z veží našich kostolov. Vtedy zdá sa všetko krásne, farebne dokonalé, a i tie domy ktoré v skutku sú obyčajné vyzerajú dobre. Aj náš život môže vyzerať na povrchu dobre, no zároveň skrýva problémy, fádnosť, ošarpanosť, či vnútornú prázdnotu, ak pripustíme, že Pán dobre vidí do našich zákutí duše a vie, kde asi sme.

Veľké Leváre stoja výnimočne na kopci z troch príjazdových strán a pohľad na obec je naozaj nádherný. Veže kostolov dvíhajú opticky i strechy domov ľudí do výšky. Dva kostoly dvoch cirkví, ktoré ľudia spolu s príjemnou občianskou vybavenosťou obce môžu využívať.

Kríže na vežiach našich kostolov sú najbližšie k nebu nad nami, ukazujú na Niekoho vyššieho v našej blízkosti. V Zjavení sv. Jána sa dokonca píše kontakte ľudí s Nebom, ktorí stretávajúc sa na bohoslužbách vysielajú svoje modlitby, ako príjemný dym kadidla, ktorý vystupuje hore k nášmu Stvoriteľovi.

Komunikáciu dnes vnímame veľmi aktívne používaním svojich mobilov a satelitov, viditeľných spolu so zvyškami starých antén na levárskych strechách. Niektorí občania majú osadené strechy naozaj dômyselnými zariadeniami, ktoré stále majú svoje čaro minulosti.

Verím, že i kostoly, vyčnievajúce z panorámy Veľkých Levár, sú akýmsi spoločným miestom komunikácie s Pánom Bohom, ktorý si želá, aby ho ľudia spoločne uctievali chválami a modlitbami. V našom evanjelickom kostole sa pravidelne stretávame počas sviatkov a nedieľ v čase o 10.15 hod. (1. nedeľa v mesiaci o 9.00 hod.) a tiež na stredtýždňových večierňach v Advente a Pôste, či iných bohoslužobných príležitostiach.

Chceme byť spoločenstvom, ale i konkrétnou komunitou ľudí, rodín, ktorí zdieľajú svoj čas na výletoch, podujatiach, stretnutiach v našej farskej záhrade, alebo v našom zborovom centre na záujmových podujatiach, ktoré dnes slúži aj obci Veľké Leváre.

Mgr. Radoslav Danko, evanjelický farár

Levárske strechy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.