Inštalácia zborového farára Radoslava Danka

Dňa 18. 9. 2011 sa v cirkevnom zbore Veľké Leváre na Záhorí konala slávnostná inštalácia zborového farára Radoslava Danka. Brat farár predtým pôsobil v Ženeve, v cirkevnom zbore Komárno a Žilina.

Vznik cirkevného zboru sa datuje ku roku 1557, kedy evanjelictvo na Záhorí bolo početné a rozšírené, no počas ťažkých časoch protireformácie sa do dnešných čias sa zachovala tu evanjelická enkláva vo Veľkých Levároch. Najznámejším kňazom, ktorý tu pôsobil bol Ján Maliarik, ktorý aktívnym seba obetujúcim spôsobom vystúpil proti besneniu dvoch posledných svetových vojen. Inštaláciu vykonal brat senior bratislavského seniorátu Boris Mišina a slávnostná kázeň znela z úst brata seniora Dunajsko nitrianskeho Ivana Eľku.

Program slávností bol obohatený dychovou hudbou, moderným spevom, poéziou a hudobnou skupinou Nádej. V príhovoroch odzneli krásne pozdravy z rodného cirkevného zboru brata farára Radoslava Danka z Petržalky, za ktorý sa prihovoril brat farár Ján Kolesár. Za teologickú fakultu sa prihovoril brat profesor Igor Kišš, za VÚC Bratislava pozdravil Ing. Martin Berta zástupca župana Pavla Frešu. Srdečné a ďakujúce príhovory zazneli od zástupcov cirkevných zborov Komárno, Žilina – Rajec a bývalého zborového levárskeho farára štefana Jahelku, tiež od bratov a sestier spoločnosti Jána Maliarika, Kruhu žáků Jána Maliarika z Moravy, Českej republiky. Domáci cirkevný zbor pozdravil nového zborového farára s prekvapením modernou piesňou Leonarda Cohena „Hallelujah“ v podaní speváčky Katky Skácalovej našej evanjeličky z Veľkých Levár. Občerstvenie bolo podané pre všetkých účastníkov slávnosti v priestoroch nového pastoračného centra pri evanjelickej fare. Všetkým účastníkom vyjadrujeme veľké poďakovanie za spontánnosť a prežitie duchovného spoločenstva v chráme i potom pri neformálnych stretnutiach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.